rss  Aktualności » Nowa wersja ENOVA365 15.1 z dnia 17.12.2018
17.12.2018
W 15.1 są zawarte przede wszystkim nowe wzory deklaracji  PIT w module Kadry Płace, aby pracodawcy mogli przygotować dla swoich pracowników roczne PIT-y, których termin realizacji został przesunięty na koniec stycznia 2019!
Dodano także nowe wskaźniki ZUS niezbędne do poprawnego naliczania wynagrodzenia.
Z kolei w module Księgowość  wprowadzony został komplet nowych wzorów deklaracji CIT, nowe stawki dla ryczałtowców, nowe stawki w tabeli opłat za środowisko oraz zaktualizowany mechanizm korekt z tytułu złych długów VAT.