rss  Aktualności » ENOVA365 wersja 1910.1.4 opulikowana
26.11.2019
Wersja 1910.1.4. zawiera zmiany wynikające z poprawy działania funkcjonalności systemu enova365 w:

Module Kadry i Płace:

 1. Algorytm naliczenia składki zdrowotnej dla pracowników korzystających z ulgi podatkowej do ukończenia 26 roku życia. W sytuacji, gdy naliczamy dwie wypłaty w miesiącu w małej wysokości. Ważne, aby na pierwszej wypłacie wystąpiło ograniczenie zdrowotnej do wysokości podatku. To na kolejnej drugiej wypłacie składka zdrowotna liczy się w wysokości ujemnej, a powinna w kwocie dodatniej.
   
 2. Korekta nieobecności dla pracowników korzystających z ulgi podatkowej do ukończenia 26 roku życia z różnymi miesiącami ZUS i PIT. W przypadku korekty nieobecności z różnymi miesiącami PIT i ZUS nie wylicza się składka zdrowotna.
   
 3. Wydruki Zestawienie list płac
  Do wydruku Zestawienie list płac dodano informacje o naliczonych składkach PPK.
   
 4. Import plików PPK.
  Dodano obsługę wczytywania plików z rozszerzeniem PPK oraz poprawiono format daty na 24-godzinny w tagu generowanie.

Modułach Księgowych:

 1. Weryfikator "Zapłata MPP może posiadać tylko jedno rozliczenie rozliczające ją w całości"
  W wersji 1910 został dodany weryfikator pilnujący, aby zapłata MPP posiadała wyłącznie jedno rozliczenie rozliczające ją w całości. Wprowadzone zabezpieczenie uniemożliwiało realizowanie częściowych rozliczeń dla zapłat MPP oraz rozliczania zapłaty MPP z więcej niż jednym rozrachunkiem. Weryfikator został wyłączony.


 2. Wydruki: Zestawienie obrotów i sald, Zestawienie obrotów i sald - szeroki oraz Zapisy na koncie (ASPX)
  W nagłówkach wydruków: Zestawienie obrotów i sald, Zestawienie obrotów i sald - szeroki oraz Zapisy na koncie generowanych w mechanizmie ASPX z poziomu listy Księgowość/Obroty i salda poprawiono sposób prezentacji informacji o parametrach wydruku.