rss  Aktualności » Enova365 wersja 2002.0.0 opublikowana
06.02.2020
W dniu dzisiejszym została opulikowana nowa wersja ENOVA365 o numerze 2002.0.0.
Wersja ta dotyczy użytkowników posiadających moduły Kadry i Płace, Księgowość i Handel.

W tej wersji zostały zaimplementowane następujące nowe funkcjonalności:

1. Kadry Płace:
a) Obsługa "Małego ZUS plus" (bez obsługi Płatnika).
b) Magazyn nadgodzin do zarządzania odbierania konkretnych nadgodzin przez pracownika.

2. Ewidencja Środków Pieniężnych:
a) Wykaz podatników VAT dostosowano do zmian w webAPI tego wykazu wprowadzonych w dniu 28.01.2020.
b) Import Wyciągów Bankowych. Zaktualizowano filtr importu PEKAO (MT940).

3. Księgowość:
a) Zawiadomienie ZAW-NR. Wprowadzono w systemie możliwość przygotowania i wydrukowania dokumentu ZAW-NR (Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). ZAW-NR składają podatnicy, którzy dokonali zapłaty przelewem na rachunek, który nie figuruje w Wykazie podatników VAT (potocznie Biała lista).
b) Deklaracje PIT. Zaktualizowano struktury XML eDeklaracji PIT: PIT-36(27), PIT-36L(16) oraz PIT-28(22) obowiązujące dla rozliczeń roku 2019.
c) Sprawozdania finansowe. Dodano możliwość przygotowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, dla grup kapitałowych.

4.Handel:
a) e-sklepy. Umożliwiono zastosowanie dwóch rodzajów cech do określania widoczności zdjęć towarów w e-sklepach: warunkowej i liczby całkowitej.
b) Relacje dokumentów. Uzależniono dostępność parametru "Anuluj nierozliczone pozycje" w oknie pośrednim relacji.
c) JPK. Przygotowano definicję XML do generowania pliku JPK_FA_RR(1).