rss  Aktualności » Nowa wersja ENOVA 14.3 zgodna z RODO
09.04.2018

wersja 14.3 (14.3.6669) z dnia 05.04.2018 r.

Nowości wersji:
Dostosowanie enova365 do zmian przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)

W wersji 14.3 zostały wprowadzone zmiany istniejącej funkcjonalności oraz nowe mechanizmy wspomagające dostawanie organizacji do wymogów RODO. Poniżej lista zmian dotyczących RODO:

 1. W obszarze rejestrowania oświadczeń (zgód) wprowadzono zmiany wynikające z potrzeb dostosowania istniejących mechanizmów do wymogów nowego rozporządzenia. Dodatkowo na listach pracowników, kontrahentów, osób kontaktowych, członków i uczestników szkoleń dodano możliwość filtrowania w oparciu o posiadane zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 2. Udostępniono mechanizmy zaciemniania danych w systemie enova365 działający w dwóch wariantach: anonimizacji - nieodwracalnej operacji zaciemnienia danych i pseudonimizacji - operacji odwracalnej bezpośrednio z poziomu systemu enova365.

 3. Udostępniono nową funkcjonalność umożliwiającą prowadzenie Rejestru czynności przetwarzania oraz Rejestru kategorii czynności przetwarzania.

 4. Poszerzono zakres rejestrowania zmian rekordów w systemie. Funkcjonalność rejestrowania zmian rekordów dla wybranych obiektów (podmiotów danych osobowych) rozszerzono o możliwość zapisywania zdarzeń utworzenia relacji (referencji) do tych podmiotów na innych obiektach w systemie.

 5. Udostępniono eksport i import danych osobowych z zastosowaniem pliku XML.

Czynność narzędziową umożliwiającą kompleksową anonimizację danych osobowych na kopii bazy danych przekazywanej do analizy udostępnimy w kolejnej wersji enova365 zaplanowanej w połowie maja.

Pozostałe istotne zmiany
 1. Podpisywanie JPK_VAT danymi autoryzującymi.

 2. Możliwość podpisywania podpisem cyfrowym plików PDF i XML przechowywanych jako załączniki.

 3. Dodano standardową definicję EDI do tworzenia dokumentów ewidencji poprzez import pliku JPK_FA.

Nowy mechanizm wydruków XtraReports

Przypominamy Państwu, że od wersji 14.2. udostępniliśmy przekonwertowane wydruki standardowe do technologii DevExpress XtraReports, ale na nowych i konwertowanych bazach domyślnymi pozostają standardowe raporty w technologii ASPX.

W konfiguracji systemu istnieje możliwość zmiany standardowego mechanizmu (starego ASPX) raportowania na nowy system wydruków XtraReports. Domyślnymi nadal pozostawiamy wydruki ASPX, aby proces przechodzenia na nowy system wydruków był sterowany przez Autoryzowanych Partnerów, którzy muszą mieć czas na zapoznanie się z nowym narzędziem wydruków tj. DevExpress XtraReports, a w instalacjach, w których występują dedykowane wydruki, czas na ich przekonwertowanie.

Podstawowe informacje dotyczące nowego mechanizmu wydruków i nowych wydruków standardowych dostępne są w Bazie wiedzy w części otwartej dla użytkowników tutaj

Komunikaty techniczne dotyczące nowych wydruków:

UWAGA 1): od wersji 14.2 w nowej technologii przygotowane zostały wszystkie wydruki standardowe, za wyjątkiem wydruków deklaracji i wydruków dostępnych w pulpitach (Kierownika/Pracownika/Kontrahenta).

Wydruki deklaracji nadal będą realizowane w technologii tylko ASPX. Standardowe wydruki realizowane z poziomu pulpitów zostaną przekonwertowane docelowo do nowej technologii w kolejnych wersjach.

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi mechanizmami i stosowania ich w pierwszej kolejności u nowych Klientów rozpoczynających użytkowanie enova365, a w dalszej perspektywie do konwersji własnych wydruków dedykowanych stworzonych dla użytkowników i przełączania na nowe mechanizmy również dotychczasowych użytkowników enova365.

UWAGA 2): przypominamy od 14.1 ( w wersji Debug) udostępnione zostało narzędzie wspomagające konwersję wzorca wydruku aspx do nowej technologii (do formatu repx), tzw. "Konwerter" (TYLKO DO WYŁĄCZNEGO użytku dla Partnerów).

Nowy mechanizm wydruków oparty o kontrolki DevExpress XtraReports, to zestandaryzowane i nowoczesne narzędzie dające Partnerom nowe możliwości w zakresie realizacji wydruków dedykowanych pod potrzeby Klienta.

Warto wiedzieć, iż nowy mechanizm wydruków:

 • funkcjonuje równolegle z dotychczasowym mechanizmem enova365 ASPX,

 • wszystkie standardowe raporty (z wyjątkiem deklaracji) są realizowane za pomocą nowego mechanizmu.

 • w oknie konfiguracji listy raportów udostępniono możliwość dodawania raportów z wykorzystaniem nowej i starej technologii (do wyboru)

 • raporty nowym mechanizmem można tworzyć „od zera”, bądź generować na podstawie aktualnej listy,

 • w nowej technologii raportowania przygotowywanie wzorców raportów odbywa się w graficznym edytorze z interfejsem bardzo przyjaznym dla użytkownika (metoda drag&drop)

Szczegóły techniczne dotyczące nowej technologii tworzenia wydruków dostępne są w Bazie Wiedzy w części walidowanej dla Partnerów tutaj

Tam znajdziecie Państwo również przydatne instrukcje, przykłady i nagrania ze szkoleń.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach z wydruków opartych o narzędzie DevExpress XtraReports. Kalendarz szkoleń dostępny jest w każdej Informacji Handlowej.

Zobacz ulotkę tutaj