rss  Aktualności » enova365 w wersji 15.0
29.10.2018
Najważniesze zmiany w wersji 15.0

Dostosowanie enova365 do zmian przepisów
1. Zgodnie z przepisami o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z 2018 r. poz. 398) zmianie ulega forma oraz sposób przekazywania dokumentów finansowych (rocznych sprawozdań finansowych). od 1 października 2018r., sprawozdania finansowe powinny być sporządzone w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej. W następstwie powyższych zmian do programu enova365 zostały dodane nowe definicje zestawień księgowych zgodne ze strukturami elektronicznymi e-sprawozdań opublikowanymi na stronie MF.
2. Zaktualizowano wskaźniki kadrowo-płacowe.
3. Dostosowano program enova365 do wprowadzonej od 1 lipca 2018 zmiany kwoty wolnej od potraceń zrealizowanych ze świadczeń należnych z ubezpieczenia społecznego.
4. Uaktualniono wzór raportu " ZUS RP-7".
5. Dostosowano program enova365 do zmian w przepisach dotyczących pobierania zasiłku opiekuńczego przez rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Pozostałe istotne zmiany funkcjonalne:
1. Dla licencji platynowej wprowadzono pełne tłumaczenie programu na język angielski, zarówno dla pulpitów jak i całego systemu ERP. Dodano również możliwość tworzenia własnych słowników.
2. Utworzono szereg nowych domen BI służących do przeprowadzenia analiz dla modułów: Handel oraz Kary i płace.
3. Udostępniono dodatek Praca na wielu bazach w wersji przeglądarkowej (HTML).
4. Udostępniono nową odsłonę zestawień czasu pracy w Pulpitach HR w nowym interface użytkownika.
5. Rozszerzono funkcjonalność modułu e-Sklepy enova365 o integrację z platformą sklepu internetowego Shoper.
6. Rozbudowano możliwości konfiguracyjne dostępne dla definicji dokumentów handlowych oraz ich relacji.

Szczegóły dotyczące wymienionych nowych funkcjonalności oraz opis pozostałych najważniejszych zmian znajdziecie Państwo w dołączonej ulotce i artykułach Bazy wiedzy.

Wydruki standardowe w technologii XtraReports
Od wersji 15.0 na nowych bazach jako standardowy mechanizm wydruków ustawiony jest mechanizm raportowania w technologii DevExpress XtraReports. W konfiguracji systemu istnieje możliwość wyboru standardowego mechanizmu raportowania.