Svensson http://www.svensson.com.pl Aktualności :: www.svensson.com.pl pl Copyright © Svensson Fri, 11 Oct 2019 17:14:30 +0200 http://www.svensson.com.pl/img/rss-logo.gif Svensson http://www.svensson.com.pl 110 40 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/18/nowa-wersja-enova365-1908-0-2 Nowa wersja enova365 1908.0.2 Została opublikowana nowa wersja 1908.0.2 enova365 zastępująca wersję 1908.0.1 z dnia 16 września 2019. Nowa wersja zawiera dwie główne zmiany dotyczące: obliczania wartości zaliczki podatku PIT-5 za miesiąc wrzesień 2019 lub trzeci kwartał 2019. Po zmianach do obliczania zaliczki za te okresy stosowana jest nowa skala podatkowa obowiązująca od 1 października 2019. Zmiana w szczególności dotyczy Klientów typu Biura Rachunkowe oraz firm, które naliczają zaliczki PIT dla właścicieli. dostosowania algorytmu obliczania zajęć komorniczych do zmian związanych z nową skalą podatkową. Zmiana dotyczy firm korzystających z modułu Kadry Płace enova365. Pozostałe zmiany w wersji 1908.0.2. zostały opisane w ulotce.  Zobacz ulotkę>> Fri, 11 Oct 2019 17:14:30 +0200 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/17/nowa-wersja-systemu-enova365-1908-0-1 Nowa wersja systemu enova365 1908.0.1 W dniu dzisiejszym została opublikowana wersja 1908.0.1 enova365. Wersja zawiera następujące zmiany: poprawa błędu uniemożliwiającego generowanie przelewów na rachunki bankowe kontrahentów rozpoczynające się kodem kraju, zmiana umożliwiająca konwersję baz danych na wersjach serwera baz danych SQL 2008 i SQL 2008 R2, niewspieranych już przez Microsoft. Wersja ta zawiera dostosowuje system do zmian w przepisach, obowiązujących od 1 września 2019 r.: Biała Księga Podatników Nowa wersja e-sprawozdań Nowa skala podatkowa PIT, KUP, ulga podatkowa - obowiązujące od 1 października 2019 r. Nowe wskaźniki kwartalne Zmiany w raportach list płac dla osób zatrudnionych poniżej 26 roku życia Ponadto w wersji 1908 zostały dodane nowe funkcjonalności poza legislacyjne oraz wprowadzono wiele modyfikacji. Mon, 16 Sep 2019 20:29:39 +0200 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/16/nowa-wersja-enova365-1907-0-0 Nowa wersja ENOVA365 1907.0.0 W dniu dzisiejszy została opublikowana nowa wersja programu ENOVA365 o numerze 1907.0.0. Zawiera ona dostosowanie do zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do osób do 26 roku życia. Thu, 25 Jul 2019 23:20:37 +0200 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/15/nowa-wersja-systemu-enova365-1906-0-1 Nowa wersja systemu enova365 1906.0.1 W dniu dzisiejszym została opublikowana nowa wersja 1906, w której przede wszystkim został dodany mechanizm obsługi Pracowniczych Planów Kapitałów oraz inne funkcjonalności. Thu, 27 Jun 2019 22:36:45 +0200 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/14/nowa-wersja-systemu-enova365-1905-0-1 Nowa wersja systemu enova365 1905.0.1 Wersja zawiera nowości, zmiany i poprawy funkcjonalności. Szczegóły znajdziecie Państwo w ulotce. Warto zwrócić uwagę na takie nowości jak: a)     Nowy zestaw raportów w BI oraz nowy mechanizm kolorowania wskaźników, co poszerza i uatrakcyjnia warstwę analityczną informacji z systemu enova365 b)     W Workflow mechanizm zastępstw operatora - daje operatorowi możliwość wprowadzenia Zastępstwa co umożliwi Zastępcy przełączenie się na konto Zastępowanego i wykonanie w jego imieniu czynności bez konieczności podawania hasła zastępowanego. Informacja o zmianach w imieniu innego operatora zostanie zapisana w logu programu. c)     Zadanie CRM wyposażono w czynność generującą plik .ics (iCalendar), który umożliwia zaimportowanie zadania do Microsoft Outlook jako zdarzenie w kalendarzu. Zdarzenie jest generowane na podstawie nazwy zadania, opisu i ram czasowych. Czynność jest dostępna z poziomu listy i formularza zadania oraz rozszerzenie integracji z GUS-BIR, a także Projekt" został wyposażony w funkcjonalność umożliwiającą prace grupową nad jego realizacją. d)     Moduł Kadry Płace zgodnie z nowelizacją unormowań dotyczących potrąceń dokonywanych z należności przysługujących osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych wprowadził mechanizm wyliczenia kwoty wolnej od zajęć. Zaś w obszarze elektronicznej dokumentacji pracowniczej, wprowadził automatyczne dodawanie dokumentów z wydruków. Thu, 16 May 2019 23:10:20 +0200 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/13/nowa-wersja-systemu-enova365-15-4-1 Nowa wersja systemu enova365 15.4.1 Kolejna edycja enova365 związana ze zmianami wynikającymi z przepisów, została opublikowana na www.enova.pl . Numer wersji 15.4.1, przede wszystkim zawiera  nowy wzór deklaracji CIT-8(27) wraz z załącznikami.  Według treści rozporządzenia dotychczasowy wzór deklaracji CIT-8(26) wraz z odpowiadającymi jej załącznikami mógł być stosowany do dnia 1 kwietnia 2019 r, natomiast według informacji potwierdzonych przez infolinię systemu e-Deklaracje przy Ministerstwie Finansów, w praktyce deklaracja CIT-8(27) w wersji elektronicznej może być stosowana po upływie 14  dni liczonych od daty opublikowania schemy e-deklarcji w dniu 29.03.2019 r. Ponadto, wersja 15.4.1 została wyposażona w mechanizm wspomagający przygotowania korekt do e-sprawozdań. Szczegóły dotyczące pozostałych zmian w tej wersji zostały opisane w ulotce do wersji. Informacja dla Klientów, którzy sporządzili e-sprawozdania wersją 15.3 enova365   W wersji 15.3 ukazała się funkcjonalność wspierająca sporządzanie e-sprawozdań w formie zestawień oraz pliku XLML. W wersji tej zostały stwierdzone następujące problemy: - Zestawienia księgowe. Dla wyniku obliczonego zestawienia po kliknięciu na konkretną pozycję nie pokazywały się składowe, w oparciu o które ustalono wynik. - e-Sprawozdania. W programie istniał niejasny opis pola " Istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności", który mógł spowodować wprowadzenie niepoprawnej wartości.  Powyższe problemy wyeliminowano w wersji 15.4 enova365 opublikowanej 12 marca 2019. Obecnie w polu Informacja o wyrażeniu prezentowane jest wyrażenie, na podstawie którego została obliczona kwota w danej pozycji. Skorygowano również opis pola dotyczącego okoliczności zagrażających kontynuowaniu działalności, przez nadanie mu następującej treści: "Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności". W przypadku braku zagrożeń pole powinno mieć ustawioną wartość TAK. Zmianę w tym zakresie wprowadzono również na wydruku sprawozdania. Klientom, którzy nie zaktualizowali enova365 do wersji 15.4, a sporządzili e-sprawozdania i podpisali celem dalszego procedowania np. wysłania do KRS lub KAS, rekomendujemy sprawdzenie, czy plik XML został poprawnie wygenerowany. W szczególności należy zweryfikować, czy dla firm, które nie mają zagrożenia kontynuowania działalności, w  pliku XML: - wartość w polu P_5B jest ustawiona na true, dla schem sprawozdań wg nazewnictwa w oprogramowaniu enova365: Jednostka inna (tys.), Jednostka inna (zł), Jednostka mała (tys.), Jednostka mała (zł), Jednostka mikro (tys.), Jednostka mikro (zł), - wartość w polu P_4B jest ustawiona na true, dla schem sprawozdań wg nazewnictwa w oprogramowaniu enova365: Jednostka OP (tys.), Jednostka OP (zł). W razie stwierdzenia, że plik został wygenerowany niepoprawnie, należy dokonać korekty. W tym celu należy zapoznać się, w jaki sposób przygotować korektę e-sprawozdania, stosowna instrukcja znajduje się w bazie wiedzy (tutaj). Thu, 4 Apr 2019 21:37:13 +0200 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/12/nowa-wersja-systemu-enova365-15-4 Nowa wersja systemu enova365 15.4 Wersja 15.4 zawiera głównie zmiany w obszarze: a) Kadry i płace: • e-dokumentacja pracownicza: funkcjonalności umożliwiające prowadzenie w systemie enova365 elektronicznej dokumentacji pracowniczej zgodnie z zapisami ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.. b) Księgowość: • Nowe wzory deklaracji VAT-7(19) i VAT-7K(13) Wed, 13 Mar 2019 17:59:38 +0100 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/11/enova365-15-3-z-dnia-15-02-2019 enova365 15.3 z dnia 15.02.2019 Wersja 15.3 zawiera głównie zmiany w obszarze: a) Księgowość: • Elektroniczne Sprawozdania Finansowe: funkcjonalności sporządzania sprawozdań finansowych (odpowiadających zakresom informacji przeznaczonych dla jednostek innych, małych, mikro, organizacji pozarządowych), generowania i podpisywania plików XML e-Sprawozdań Finansowych oraz pobrania plików przeznaczonych do wysyłki do Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku podmiotów wpisanych do KRS) lub do Szefa KAS (w przypadku osób fizycznych). • Nowe mechanizmy wspomagające ewidencjonowanie i procentowe rozliczenie kosztów użytkowania pojazdów. b) Kadry i płace: • Dostosowanie mechanizmów deklaracji ZUS do zmian w najnowszej aktualizacji   programu Płatnik. Sun, 10 Mar 2019 08:18:28 +0100 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/10/nowa-wersja-enova365-15-1-z-dnia-17-12-2018 Nowa wersja ENOVA365 15.1 z dnia 17.12.2018 W 15.1 są zawarte przede wszystkim nowe wzory deklaracji  PIT w module Kadry Płace, aby pracodawcy mogli przygotować dla swoich pracowników roczne PIT-y, których termin realizacji został przesunięty na koniec stycznia 2019! Dodano także nowe wskaźniki ZUS niezbędne do poprawnego naliczania wynagrodzenia. Z kolei w module Księgowość  wprowadzony został komplet nowych wzorów deklaracji CIT, nowe stawki dla ryczałtowców, nowe stawki w tabeli opłat za środowisko oraz zaktualizowany mechanizm korekt z tytułu złych długów VAT. Mon, 17 Dec 2018 22:27:13 +0100 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/9/enova365-w-wersji-15-0 enova365 w wersji 15.0 Najważniesze zmiany w wersji 15.0 Dostosowanie enova365 do zmian przepisów 1. Zgodnie z przepisami o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z 2018 r. poz. 398) zmianie ulega forma oraz sposób przekazywania dokumentów finansowych (rocznych sprawozdań finansowych). od 1 października 2018r., sprawozdania finansowe powinny być sporządzone w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej. W następstwie powyższych zmian do programu enova365 zostały dodane nowe definicje zestawień księgowych zgodne ze strukturami elektronicznymi e-sprawozdań opublikowanymi na stronie MF. 2. Zaktualizowano wskaźniki kadrowo-płacowe. 3. Dostosowano program enova365 do wprowadzonej od 1 lipca 2018 zmiany kwoty wolnej od potraceń zrealizowanych ze świadczeń należnych z ubezpieczenia społecznego. 4. Uaktualniono wzór raportu " ZUS RP-7". 5. Dostosowano program enova365 do zmian w przepisach dotyczących pobierania zasiłku opiekuńczego przez rodziców dzieci niepełnosprawnych. Pozostałe istotne zmiany funkcjonalne: 1. Dla licencji platynowej wprowadzono pełne tłumaczenie programu na język angielski, zarówno dla pulpitów jak i całego systemu ERP. Dodano również możliwość tworzenia własnych słowników. 2. Utworzono szereg nowych domen BI służących do przeprowadzenia analiz dla modułów: Handel oraz Kary i płace. 3. Udostępniono dodatek Praca na wielu bazach w wersji przeglądarkowej (HTML). 4. Udostępniono nową odsłonę zestawień czasu pracy w Pulpitach HR w nowym interface użytkownika. 5. Rozszerzono funkcjonalność modułu e-Sklepy enova365 o integrację z platformą sklepu internetowego Shoper. 6. Rozbudowano możliwości konfiguracyjne dostępne dla definicji dokumentów handlowych oraz ich relacji. Szczegóły dotyczące wymienionych nowych funkcjonalności oraz opis pozostałych najważniejszych zmian znajdziecie Państwo w dołączonej ulotce i artykułach Bazy wiedzy. Wydruki standardowe w technologii XtraReports Od wersji 15.0 na nowych bazach jako standardowy mechanizm wydruków ustawiony jest mechanizm raportowania w technologii DevExpress XtraReports. W konfiguracji systemu istnieje możliwość wyboru standardowego mechanizmu raportowania. Mon, 29 Oct 2018 08:37:30 +0100 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/8/noiwa-wersja-enova365-14-5-3-z-dnia-06-09-2018 Noiwa wersja ENOVA365 14.5.3 z dnia 06.09.2018 Zmiany w wersji 14.5.3: W dniach 27 i 28 sierpnia 2018r. Ministerstwo finansów zmieniło struktury dokumentów XML e-deklaracji VAT-7(18) oraz VAT-7K(12). Poprzednie struktury są nieaktualne i próba wysyłki e-deklaracji przygotowanych wg starych wzorów kończy się komunikatem błędu o treści: 401 Dokument niezgodny ze schematem xsd. Publikowana wersja 14.5.3 zawiera nowe schematy generowania wymienionych powyżej e-deklaracji oraz poprawki kilku błędów. Szczegóły dostępne są w ulotce. Instalacje systemu enova365 u Klientów korzystających z modułu Księgowość i składających deklaracje VAT-7 lub VAT-7K będą wymagały aktualizacji przed przygotowaniem deklaracji za miesiąc sierpień 2018. Termin na złożenie tych deklaracji upływa 25 września 2018. Sat, 22 Sep 2018 21:09:41 +0200 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/7/nowa-wersja-enova365--14-5-2-z-dnia-18-07-2018 Nowa wersja ENOVA365 14.5.2 z dnia 18.07.2018 Wersja 14.5.2 (14.5.6772) z dnia 18.07.2018 Wersja 14.5.2 (14.5.6772) zastępuje wersję 14.5 (14.5.6746) oraz 14.5.1 (14.5.6753) Wersja 14.5.2 zawiera dodatkowe zmiany w zakresie dostosowania mechanizmów podpisywania e-Deklaracji i JPK do wymogów Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. W myśl zapisów tej ustawy oficjalne serwisy e-Deklaracji i JPK z dniem 1 lipca 2018 r. prawdopodobne przestaną przyjmować dokumenty z algorytmem kryptograficznym SHA1 w podpisie. Ministerstwo Finansów w specjalnym komunikacie z dnia 15 czerwca 2018 r. poinformowało o wprowadzeniu już takich zmian w serwisie testowym e-Deklaracji. Zmiany w enova365 polegają na zastąpieniu dotychczasowego algorytmu kryptograficznego w podpisie SHA1, algorytmem SHA256. Thu, 19 Jul 2018 01:02:40 +0200 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/6/nowa-wersja-enova365-14-5-1-zgodna-z-rodo,-gotowa-na-split-payment Nowa wersja ENOVA365 14.5.1 zgodna z RODO, gotowa na Split Payment Aktualna wersja oprogramowania 14.5.1 (14.5.1 6753) z dnia 28.06.2018 r. W związku z wejściem w życie od 1 lipca 2018 przepisów dotyczących dokonywania zapłat związanych z VAT w mechanizmie podzielonej płatności (Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 62) wprowadzono mechanizmy umożliwiające obsługę MPP oraz dostosowano szereg dotychczas obowiązujących funkcjonalności. · Powiązania między rachunkami rozliczeniowymi oraz rachunkami VAT · pobieranie kwoty VAT na płatności oraz zapłaty · nowy komunikat przelewu dotyczący płatności podzielonej · obsługa rozliczeń rozrachunków uwzględniająca kontrolę rozliczeń MPP · aktualizacja komunikacji z bankami (webservices) · aktualizacja deklaracji VAT-7(18) oraz VAT-7K(12) wraz z wydrukami i obsługą eDeklaracji Nowy format podpisu e-deklaracji i JPK Mechanizmy podpisywania e-Deklaracji i JPK dostosowano do wymogów Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. W myśl zapisów tej ustawy oficjalne serwisy e-Deklaracji i JPK z dniem 1 lipca 2018 r. prawdopodobne przestaną przyjmować dokumenty z algorytmem kryptograficznym SHA1 w podpisie. Ministerstwo Finansów w specjalnym komunikacie poinformowało o wprowadzeniu już takich zmian w serwisie testowym e-Deklaracji. Zmiany w enova365 polegają na zastąpieniu dotychczasowego algorytmu kryptograficznego SHA1, algorytmem SHA256. Fri, 29 Jun 2018 21:25:15 +0200 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/5/nowa-wersja-enova-14-3-zgodna-z-rodo Nowa wersja ENOVA 14.3 zgodna z RODO wersja 14.3 (14.3.6669) z dnia 05.04.2018 r. Nowości wersji: Dostosowanie enova365 do zmian przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) W wersji 14.3 zostały wprowadzone zmiany istniejącej funkcjonalności oraz nowe mechanizmy wspomagające dostawanie organizacji do wymogów RODO. Poniżej lista zmian dotyczących RODO: W obszarze rejestrowania oświadczeń (zgód) wprowadzono zmiany wynikające z potrzeb dostosowania istniejących mechanizmów do wymogów nowego rozporządzenia. Dodatkowo na listach pracowników, kontrahentów, osób kontaktowych, członków i uczestników szkoleń dodano możliwość filtrowania w oparciu o posiadane zgody na przetwarzanie danych osobowych. Udostępniono mechanizmy zaciemniania danych w systemie enova365 działający w dwóch wariantach: anonimizacji - nieodwracalnej operacji zaciemnienia danych i pseudonimizacji - operacji odwracalnej bezpośrednio z poziomu systemu enova365. Udostępniono nową funkcjonalność umożliwiającą prowadzenie Rejestru czynności przetwarzania oraz Rejestru kategorii czynności przetwarzania. Poszerzono zakres rejestrowania zmian rekordów w systemie. Funkcjonalność rejestrowania zmian rekordów dla wybranych obiektów (podmiotów danych osobowych) rozszerzono o możliwość zapisywania zdarzeń utworzenia relacji (referencji) do tych podmiotów na innych obiektach w systemie. Udostępniono eksport i import danych osobowych z zastosowaniem pliku XML. Czynność narzędziową umożliwiającą kompleksową anonimizację danych osobowych na kopii bazy danych przekazywanej do analizy udostępnimy w kolejnej wersji enova365 zaplanowanej w połowie maja. Pozostałe istotne zmiany Podpisywanie JPK_VAT danymi autoryzującymi. Możliwość podpisywania podpisem cyfrowym plików PDF i XML przechowywanych jako załączniki. Dodano standardową definicję EDI do tworzenia dokumentów ewidencji poprzez import pliku JPK_FA. Nowy mechanizm wydruków XtraReports Przypominamy Państwu, że od wersji 14.2. udostępniliśmy przekonwertowane wydruki standardowe do technologii DevExpress XtraReports, ale na nowych i konwertowanych bazach domyślnymi pozostają standardowe raporty w technologii ASPX. W konfiguracji systemu istnieje możliwość zmiany standardowego mechanizmu (starego ASPX) raportowania na nowy system wydruków XtraReports. Domyślnymi nadal pozostawiamy wydruki ASPX, aby proces przechodzenia na nowy system wydruków był sterowany przez Autoryzowanych Partnerów, którzy muszą mieć czas na zapoznanie się z nowym narzędziem wydruków tj. DevExpress XtraReports, a w instalacjach, w których występują dedykowane wydruki, czas na ich przekonwertowanie. Podstawowe informacje dotyczące nowego mechanizmu wydruków i nowych wydruków standardowych dostępne są w Bazie wiedzy w części otwartej dla użytkowników tutaj Komunikaty techniczne dotyczące nowych wydruków: UWAGA 1): od wersji 14.2 w nowej technologii przygotowane zostały wszystkie wydruki standardowe, za wyjątkiem wydruków deklaracji i wydruków dostępnych w pulpitach (Kierownika/Pracownika/Kontrahenta). Wydruki deklaracji nadal będą realizowane w technologii tylko ASPX. Standardowe wydruki realizowane z poziomu pulpitów zostaną przekonwertowane docelowo do nowej technologii w kolejnych wersjach. Zachęcamy do zapoznania się z nowymi mechanizmami i stosowania ich w pierwszej kolejności u nowych Klientów rozpoczynających użytkowanie enova365, a w dalszej perspektywie do konwersji własnych wydruków dedykowanych stworzonych dla użytkowników i przełączania na nowe mechanizmy również dotychczasowych użytkowników enova365. UWAGA 2): przypominamy od 14.1 ( w wersji Debug) udostępnione zostało narzędzie wspomagające konwersję wzorca wydruku aspx do nowej technologii (do formatu repx), tzw. "Konwerter" (TYLKO DO WYŁĄCZNEGO użytku dla Partnerów). Nowy mechanizm wydruków oparty o kontrolki DevExpress XtraReports, to zestandaryzowane i nowoczesne narzędzie dające Partnerom nowe możliwości w zakresie realizacji wydruków dedykowanych pod potrzeby Klienta. Warto wiedzieć, iż nowy mechanizm wydruków: funkcjonuje równolegle z dotychczasowym mechanizmem enova365 ASPX, wszystkie standardowe raporty (z wyjątkiem deklaracji) są realizowane za pomocą nowego mechanizmu. w oknie konfiguracji listy raportów udostępniono możliwość dodawania raportów z wykorzystaniem nowej i starej technologii (do wyboru) raporty nowym mechanizmem można tworzyć „od zera”, bądź generować na podstawie aktualnej listy, w nowej technologii raportowania przygotowywanie wzorców raportów odbywa się w graficznym edytorze z interfejsem bardzo przyjaznym dla użytkownika (metoda drag&drop) Szczegóły techniczne dotyczące nowej technologii tworzenia wydruków dostępne są w Bazie Wiedzy w części walidowanej dla Partnerów tutaj Tam znajdziecie Państwo również przydatne instrukcje, przykłady i nagrania ze szkoleń. Zapraszamy do udziału w szkoleniach z wydruków opartych o narzędzie DevExpress XtraReports. Kalendarz szkoleń dostępny jest w każdej Informacji Handlowej. Zobacz ulotkę tutaj Mon, 9 Apr 2018 14:03:15 +0200