Svensson http://www.svensson.com.pl Aktualności :: www.svensson.com.pl pl Copyright © Svensson Thu, 27 Aug 2020 18:08:56 +0200 http://www.svensson.com.pl/img/rss-logo.gif Svensson http://www.svensson.com.pl 110 40 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/37/wersja-2006-1-1-enova365-opulikowana Wersja 2006.1.1 enova365 opulikowana W dniu dzisiejszym na stronie www.enova.pl została opublikowana wersja 2006.1.1 enova365. Wersja wymaga konwersji bazy danych. Jest to nowa wersja, w której znalazły się nowości w module Kadry Płace. W module Kadry Płace: Na deklaracji Rozliczenie składek PPK umożliwiono oznaczenie czy deklaracja za danego pracownika podlega wysłaniu do instytucji finansowej. Dodatkowo umożliwiono rozliczenie zwrotu składek niesłusznie naliczonych na podstawie deklaracji Rozliczenie składek PPK, które zostaną oznaczone jako niepodlegające wysłaniu. Zaktualizowano strukturę pliku eksportu deklaracji PPK. Poprawiono rozrzucanie kwoty przychodu od PPK u pracowników zatrudnionych na etacie i umowie cywilnoprawnej, w przypadku naliczania kilku deklaracji PPK w trakcie jednego miesiąca. Dodano metodę PodstawaKoszty50 do wykorzystania w definicji elementu wynagrodzenia. Metoda pozwala na naliczania innych kosztów uzyskania przychodów niż ustawione na definicji elementu wynagrodzenia na zakładce "Deklaracje". Szczegółowy opis wszystkich zmian dla wersji 2006.1.1. znajduje się w ulotce i w Bazie Wiedzy Thu, 27 Aug 2020 18:08:56 +0200 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/36/nowa-wersja-2006-0-0-enova365 Nowa wersja 2006.0.0 enova365 W dniu dzisiejszym została opublikowana wersja 2006.0.0 systemu enova365. Wersja jest rozwojowa. Obejmuje funkcjonalności wszystkich obszarów systemu. Wymaga też konwersji bazy danych. Thu, 30 Jul 2020 16:04:56 +0200 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/35/nowa-wersja-enova365-2005-2-3 Nowa wersja ENOVA365 2005.2.3 23 lipca 2020 opublikowana została wersja 2005.2.3 enova365, związana z publikacją na stronach Ministerstwa Finansów nowych schematów plików XML służących do wysyłki e-Deklaracji PIT obowiązujących od lipca 2020 roku. Aktualizacja zawiera nowe schematy do wysyłki e-Deklaracji: PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-4R oraz do e-Deklaracji zbiorczych: PIT-11Z, PIT-RZ, PIT-8CZ. Zmiany wprowadzone w nowej wersji enova365 dotyczą firm, które będą wysyłały e-Deklaracje PIT za pracowników kończących pracę w trakcie roku.   Sun, 26 Jul 2020 21:48:40 +0200 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/34/nowa-wersja-systemu-enova365-2005-1-1 Nowa wersja systemu enova365 2005.1.1 W dniu dzisiejszym na stronie www.enova.pl została opublikowana wersja 2005.1.1 enova365, zastępuje wersję 2005.0.0 z dnia 3 czerwca 2020. Wersja wymaga konwersji bazy danych. Nowa wersja dotyczy obszarów: Kadry Płace oraz Księgowość. Moduł Kadry Płace: Najważniejsza zmiana wersji dotyczy publikacji nowego Płatnika i w związku z tym jest obligatoryjna dla wszystkich Klientów posiadających moduł Kadry Płace. Stąd, dostosowano deklarację RCA do nowej wersji Płatnika (metryka z 27 czerwca 2020 r.). Na deklaracji RCA wprowadzono nowe pole "Kwota wpłaty w ramach pracowniczego planu kapitałowego finansowana przez płatnika składek", które uwzględnia kwoty składek PPK finansowane przez pracodawcę. Na deklaracji uwzględnione są składki z naliczonej deklaracji Rozliczeniowej PPK. Ponad to zaktualizowano:     wskaźniki: a) Opieka nad dzieckiem, zamknięcie placówki - koronawirus (dni), który obecnie wynosi 123 dni; b) Opieka nad dorosłą osobą niepełnosprawną, zamknięcie placówki - koronawirus (dni), który obecnie wynosi: 109 dni; c) Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19 przyjmujący wartość 14.03.2020...31.07.2020; d) Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent) dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, który od 1.07.2020 przyjmuje wartość 108,1%.     wydruk Deklaracji DRA zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20.12.2019 obowiązujący od 1 czerwca 2020 roku. Raport w mechanizmie repx dostępny jest z poziomu naliczonej deklaracji ZUS.     wydruk Deklaracji IMIR zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20.12.2019 obowiązujący od 1 czerwca 2020 roku. Raport w mechanizmie repx dostępny jest z poziomu naliczonej deklaracji ZUS (miesięcznej oraz rocznej), a także pod drukarką w Pulpicie pracownika na zakładce Dane finansowe/Informacje IMIR. Moduł Księgowość: Poprawiono wyświetlanie informacji o podatku należnym i podatku naliczonym na zakładce Ogólne formularza JPK_VAT(3). W wersji 2005.0.0 dane podsumowujące prezentowały zera niezależnie od zawartości pliku JPK. Obecnie przywrócono informację o liczbie wierszy i podsumowaniu z wierszy na zakładce Ogólne, oraz zaktualizowano od 1 lipca 2020 odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Aktualna stopa odsetek wynosi 10,10%. Thu, 2 Jul 2020 21:07:31 +0200 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/33/nowa-wersja-systemu-enova365-2005-0-0 Nowa wersja systemu enova365 2005.0.0 W dniu dzisiejszym na stronie www.enova.pl została opublikowana wersja 2005.0.0 enova365, która zastępuje wersję 2004.0.1. z dnia 12 maja 2020 roku. Wersja wymaga konwersji bazy danych. Zmiany w wersji dotyczą głównie obszarów Kadry Płace oraz Księgowość, w zakresie zmian wynikających z przepisów. Kadry Płace: Zaktualizowano wskaźniki obowiązujące od 1 czerwca 2020 roku. Zmieniono wyliczenie kwoty wolnej dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych, w czasie zawieszenia opłacania składek ZUS. Umożliwiono podwyższenie kwoty wolnej od zajęć o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu, na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Umożliwiono wybór sposobu wyrównania do płacy minimalnej, w przypadku wystąpienia wynagrodzenia postojowego. Oprogramowano przedłużenie okresów orzeczenia o rencie, w związku z ustawą z dnia 31 marca 2020 roku dotyczącą zwalczania COVID-19. Na podstawie wytycznych z PFRON zmieniono sposób wyliczania kosztów płacy na załączniku INF-D-P do deklaracji WND w przypadku częściowego bądź całkowitego zwolnienia ze składek ZUS. Umożliwiono ustawienie w konfiguracji programu po jakim kursie mają być przeliczane elementy w różnych walutach w podstawie urlopu wypoczynkowego oraz ekwiwalentu za urlop. Dodatkowo dodano możliwość wskazania w algorytmie elementu, po jakim kursie mają być przeliczane elementy wchodzące do podstawy urlopu/ekwiwalentu. Na deklaracji Rozliczenie składek PPK za dany miesiąc umożliwiono wliczenie korekt składek PPK naliczonych na wypłatach z datą kolejnego miesiąca, nie później niż na dzień przygotowania deklaracji PPK. Księgowość: Zaktualizowano odsetki od 29 maja 2020 roku. Umożliwiono naliczanie odsetek podatkowych zgodnie z Art. 54. § 1. pkt 5 oraz Art. 63. § 1 Ordynacji podatkowej. Nowa funkcjonalność składa się z nowych parametrów konfiguracyjnych oraz rozbudowy mechanizmów naliczania odsetek o wybór wariantu naliczania z użyciem stopy odsetek podatkowych. Na kartotece podmiotu KAS - Krajowa Administracja Skarbowa dodano dane adresowe. Informacja o adresie przenoszona jest na przelewy generowane na podmiot KAS. Zaktualizowano struktury JPK_V7M i JPK_V7K zgodnie z wzorami opublikowanymi 8 maja 2020 roku na ePUAP. Poszerzono zakres informacji na formularzu JPK_VAT w części Ogólne. Poszerzono zakres informacji przenoszonych przez funkcję Eksport do księgowości o oznaczenie procedur VAT, grup towarowych oraz typów dokumentów niezbędnych do poprawnego utworzenia pliku JPK_V7M/V7K. Poszerzono zakres informacji importowanych z arkuszy Excel o oznaczenie procedur VAT, grup towarowych oraz typów dokumentów Wed, 3 Jun 2020 22:41:06 +0200 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/32/nowa-wersja-systemu-enova365-2004-0-0-i-2003-2-3 Nowa wersja systemu enova365 2004.0.0 i 2003.2.3 W dniu 05.05.2020 zostały  opublikowane dwie wersje: a) wersja 2004.0.0 enova365, która zastępuje wersję 2003.2.2. z dnia 24 kwietnia 2020 roku i jest przeznaczona dla wszystkich Klientów.   Jest wersją rozwojową. Wymaga konwersji bazy danych, co oznacza, że po jej przeprowadzeniu nie będzie można wrócić do poprzedniej wersji bazy danych. Wersja 2004.0.0 zwiera wiele nowych funkcji.   b) wersja 2003.2.3 enova365 jest wersją poprawkową do wersji 2003.2.2 i jest przeznaczona tylko dla Klientów posiadających moduł Kadry Płace. Istotne jest, że nie wymaga konwersji bazy danych. Wed, 6 May 2020 07:25:33 +0200 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/31/enova-2003-2-2 Enova 2003.2.2 W dniu 24 kwietnia 2020 została opublikowana wersja 2003.2.2. enova365, która zastępuje wersję 2003.1.1. z dnia 3 kwietnia 2020 roku. Wersja 2003.2.2 wymaga konwersji bazy danych, co oznacza, że po przeprowadzeniu konwersji nie będzie można wrócić do poprzedniej wersji bazy danych. Najważniejsza zmiana funkcjonalna wersji 2003.2.2, związana jest z pakietem ustaw z dnia 31 marca 2020 roku tzw. "Tarczy antykryzysowej 1.0 oraz 2.0". Szczegóły opisów znajdują się w ulotce, a przede wszystkim w Bazie Wiedzy. Przygotowaliśmy także dla Państwa i dla Klientów posiadających moduł Kadry Płace specjalną ulotkę z nowości w wersji 2003.2.2, aby ułatwić zapoznanie się z zakresem zmian specustawy. Linki do ulotki>> Sat, 25 Apr 2020 22:55:55 +0200 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/30/enova-2003-1-1-opublikowana ENOVA 2003.1.1 opublikowana W dniu 3 kwietnia 2020 opublikowana została wersja 2003.1.1 zastępująca wersję 2003.0.0 z dnia 17 marca 2020 roku. Wersja 2003.1.1 wymaga konwersji bazy danych, co oznacza, że po przeprowadzeniu konwersji nie będzie można wrócić do poprzedniej wersji bazy danych. Wersja dotyczy przede wszystkim Klientów, którzy posiadają moduł Kadry Płace oraz w mniejszym zakresie Klientów pracujących z modułami  Księgowymi. Najważniejsza zmiana funkcjonalna wersji 2003.1.1, związana jest z pakietem ustaw z dnia 31 marca 2020 roku tzw. "Tarczy antykryzysowej". Szczegóły opisów znajdują się w ulotce, a przede wszystkim w Bazie Wiedzy.   Specjalna ulotka z nowości w wersji 2003.1.1 dostępna jest tutaj: Link do ulotki>> Mon, 6 Apr 2020 11:32:00 +0200 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/29/tarcza-antykryzysowa-a-nowa-wersja-enova365 Tarcza antykryzysowa a nowa wersja enova365 www.enova.pl/aktualnosci/tarcza-antykryzysowa-a-nowa-wersja-enova365/ Tue, 31 Mar 2020 18:21:10 +0200 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/28/enova-2003-0-0-opublikowana ENOVA 2003.0.0 opublikowana W dniu wczorajszym została opulikowana nowa wersja ENOVA365 o numerze 2003.0.0.   Wersja dotyczy przede wszystkim Klientów, którzy posiadają moduł Kadry Płace. Najważniejsza zmiana funkcjonalna wersji 2003.0.0, związana jest ze specustawą z dnia 2 marca 2020 r. Dotyczy głównie ewidencji i rozliczenia nieobecności związanej z zamknięciem placówki opiekuńczej dziecka do lat 8, za którą rodzicom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni. Udostępniono także nowy wydruk "Polecenie pracy zdalnej" oraz dodano raport "Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem - COVID-19". Wersja 2003.0.0 dotyczyć będzie Klientów* pracujących z modułami Księgowymi i modułem Handel enova365 i wynika z realizacji przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji podatku od towarów i usług. W praktyce oznacza to nowy sposób ewidencji dokumentów VAT oraz realizowania sprawozdawczości w podatku VAT w postaci plików JPK_V7M lub JPK_V7K. *nie wszystkich Klientów: Nowe zasady ewidencji VAT wprowadzane są w dwóch terminach dla dwóch grup podatników: od 1 kwietnia 2020 r. obejmie wyłącznie dużych podatników (ponad 250 osób zatrudnienia i obroty przekraczające 50 mln euro lub ponad 250 osób zatrudnienia, gdzie suma aktywów bilansu przekracza 43 mln euro), od 1 lipca 2020 r. obowiązek korzystania z nowych plików JPK_VAT obejmie pozostałych podatników; podmioty te już od 1 kwietnia będą mogły składać nowy JPK_VAT na zasadzie dobrowolności, przy czym pierwsze złożenie pliku zmusza do kontynuacji (nie można będzie powrócić do formy deklarowania VAT obowiązującej wcześniej takie podmioty). UWAGA: Wersja 2003.0.0 wymaga konwersji bazy danych, co oznacza, że po przeprowadzeniu konwersji nie będzie można wrócić do poprzedniej wersji bazy danych. Wed, 18 Mar 2020 08:35:23 +0100 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/27/nowa-wersja-enova365-2002-1-1-opulikowana Nowa wersja enova365 2002.1.1 opulikowana Na stronie www.enova.pl została opublikowana wersja 2002.1.1. enova365, która zastępuje wersję 2002.0.0. z dnia 6 lutego 2020 roku. Wersja ta dotyczy przede wszystkim Klientów, którzy posiadają moduł Kadry Płace. Wersja ta wymaga konwersji bazy danych, co oznacza, że po przeprowadzeniu konwersji nie będzie można wrócić do poprzedniej wersji bazy danych. Najważniejsza zmiana funkcjonalna wersji 2002.1.1, to obsługa nowej metryki w programie Płatnika, związanej z wprowadzeniem "Małego ZUS-u". Ponadto w wersji tej zostały poczynione nieliczne zmiany w funkcjonalności systemu enova365. Pełny opis zmian znajduje się w ulotce do wersji. Thu, 5 Mar 2020 04:34:12 +0100 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/26/enova365-wersja-2002-0-0-opublikowana Enova365 wersja 2002.0.0 opublikowana W dniu dzisiejszym została opulikowana nowa wersja ENOVA365 o numerze 2002.0.0. Wersja ta dotyczy użytkowników posiadających moduły Kadry i Płace, Księgowość i Handel. W tej wersji zostały zaimplementowane następujące nowe funkcjonalności: 1. Kadry Płace: a) Obsługa "Małego ZUS plus" (bez obsługi Płatnika). b) Magazyn nadgodzin do zarządzania odbierania konkretnych nadgodzin przez pracownika. 2. Ewidencja Środków Pieniężnych: a) Wykaz podatników VAT dostosowano do zmian w webAPI tego wykazu wprowadzonych w dniu 28.01.2020. b) Import Wyciągów Bankowych. Zaktualizowano filtr importu PEKAO (MT940). 3. Księgowość: a) Zawiadomienie ZAW-NR. Wprowadzono w systemie możliwość przygotowania i wydrukowania dokumentu ZAW-NR (Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). ZAW-NR składają podatnicy, którzy dokonali zapłaty przelewem na rachunek, który nie figuruje w Wykazie podatników VAT (potocznie Biała lista). b) Deklaracje PIT. Zaktualizowano struktury XML eDeklaracji PIT: PIT-36(27), PIT-36L(16) oraz PIT-28(22) obowiązujące dla rozliczeń roku 2019. c) Sprawozdania finansowe. Dodano możliwość przygotowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, dla grup kapitałowych. 4.Handel: a) e-sklepy. Umożliwiono zastosowanie dwóch rodzajów cech do określania widoczności zdjęć towarów w e-sklepach: warunkowej i liczby całkowitej. b) Relacje dokumentów. Uzależniono dostępność parametru "Anuluj nierozliczone pozycje" w oknie pośrednim relacji. c) JPK. Przygotowano definicję XML do generowania pliku JPK_FA_RR(1). Thu, 6 Feb 2020 21:46:17 +0100 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/25/nowa-wersja-enova365-z-numerem-2001-0-0-juz-dostepna Nowa wersja enova365 z numerem 2001.0.0 już dostępna W dniu 9 stycznia 2020 została opublikowana wersja 2001.0.0 enova365. Najnowsza wersja zawiera nowe formularze, wydruki oraz schematy eDeklaracji dla deklaracji pracowniczych podatku PIT oraz deklaracji podatku CIT obowiązujących od 01.01.2020 do rozliczeń podatku za rok 2019. W opublikowanej wersji zaktualizowano również wzorce wydruków deklaracji GUS. Wszystkie zmiany zostały opisane szczegółowo w zakładce o aktualnych wersjach systemu enova365. Sun, 12 Jan 2020 23:00:12 +0100 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/24/nowa-wersja-enova365-1912-0-1-opulikowana Nowa wersja enova365 1912.0.1 opulikowana W wersji 1912.0.1 zaktualizowano formularze, wydruki oraz schematy eDeklaracji dla deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-9M wg. nowych wzorów obowiązujących od 1 listopada 2019 roku. Nowa wersja pozwala również na obsługę indywidualnych rachunków bankowych podatnika, które będą używane do płatności podatków VAT, CIT i PIT realizowanych począwszy od 1 stycznia 2020 roku. Ponadto wersja zawiera kilka drobnych zmian w pozostałych obszarach systemu. Mon, 16 Dec 2019 17:40:47 +0100 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/23/enova365-wersja-1910-1-4-opulikowana ENOVA365 wersja 1910.1.4 opulikowana Wersja 1910.1.4. zawiera zmiany wynikające z poprawy działania funkcjonalności systemu enova365 w: Module Kadry i Płace: Algorytm naliczenia składki zdrowotnej dla pracowników korzystających z ulgi podatkowej do ukończenia 26 roku życia. W sytuacji, gdy naliczamy dwie wypłaty w miesiącu w małej wysokości. Ważne, aby na pierwszej wypłacie wystąpiło ograniczenie zdrowotnej do wysokości podatku. To na kolejnej drugiej wypłacie składka zdrowotna liczy się w wysokości ujemnej, a powinna w kwocie dodatniej.   Korekta nieobecności dla pracowników korzystających z ulgi podatkowej do ukończenia 26 roku życia z różnymi miesiącami ZUS i PIT. W przypadku korekty nieobecności z różnymi miesiącami PIT i ZUS nie wylicza się składka zdrowotna.   Wydruki Zestawienie list płac Do wydruku Zestawienie list płac dodano informacje o naliczonych składkach PPK.   Import plików PPK. Dodano obsługę wczytywania plików z rozszerzeniem PPK oraz poprawiono format daty na 24-godzinny w tagu generowanie. Modułach Księgowych: Weryfikator "Zapłata MPP może posiadać tylko jedno rozliczenie rozliczające ją w całości" W wersji 1910 został dodany weryfikator pilnujący, aby zapłata MPP posiadała wyłącznie jedno rozliczenie rozliczające ją w całości. Wprowadzone zabezpieczenie uniemożliwiało realizowanie częściowych rozliczeń dla zapłat MPP oraz rozliczania zapłaty MPP z więcej niż jednym rozrachunkiem. Weryfikator został wyłączony. Wydruki: Zestawienie obrotów i sald, Zestawienie obrotów i sald - szeroki oraz Zapisy na koncie (ASPX) W nagłówkach wydruków: Zestawienie obrotów i sald, Zestawienie obrotów i sald - szeroki oraz Zapisy na koncie generowanych w mechanizmie ASPX z poziomu listy Księgowość/Obroty i salda poprawiono sposób prezentacji informacji o parametrach wydruku. Tue, 26 Nov 2019 22:45:12 +0100 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/22/nowa-wersja-enova365-1910-1-2 Nowa wersja enova365 1910.1.2 Wersja 1910.1.2 zastępuje wersję 1910.1.1 (1910.1.1.17563) z dnia 25.10.2019. Aktualna wersja zawiera zmiany w module Kadry i płace dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz kilka poprawek w modułach Księgowość i Handel dotyczących Mechanizmów Podzielonej Płatności. Wed, 6 Nov 2019 16:28:07 +0100 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/21/nowa-wersja-enova365-1910-1-1 Nowa wersja enova365 1910.1.1 W dniu dzisiejszym została opublikowana wersja 1910.1.1 enova365, która zastępuje wersję 1910.0.0 z dnia 24 października 2019. Fri, 25 Oct 2019 22:20:59 +0200 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/20/statuetka-polskiej-nagrody-innowacyjnosci-2019-dla-soneta-sp--z-o-o- Statuetka Polskiej Nagrody Innowacyjności 2019 dla Soneta sp. z o.o. W dniu dzisiejszym Robert Czuła, Prezes Zarządu spółki Soneta odebrał z rąk Jurgena Tiedje,  przedstawiciela Komisji Europejskiej do spraw badań i innowacyjności statuetkę Polskiej Nagrody Innowacyjności 2019. Nagroda przyznawana jest najbardziej innowacyjnym firmom i instytucjom za wkład w rozwój wielu gałęzi gospodarki. Wręczana jest w trakcie uroczystej gali Polskiego Kongreu Przedsiębiorczości. Gratulacje. Thu, 24 Oct 2019 17:40:01 +0200 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/19/nowa-wersja-1910-0-0-opublikowana Nowa wersja 1910.0.0 opublikowana W dniu dzisiejszym została opublikowana wersja 1910.0.0 enova365, która zastępuje wersję 1908.0.2 z dnia 10 pażdziernika 2019. Opublikowana wersja zawiera przede wszystkim zmiany w prawie gospodarczym obowiązujące od 1 listopada 2019, a dotyczące Mechanizmu Podzielonej Płatności. Obejmuje swoim zakresem moduły: Handel, Ewidencje Środków Pieniężnych oraz Ewidencję Dokumentów (Księgowość). W tej wersji pojawiły sie tez nowe funkcjonalności systemu: Korekty zbiorcze w module Handel; Dekrety zamknięcia okresu w module Księgowość; Definiowalne formularze zapłat w Ewidencji środków pieniężnych; Rozbudowę mechanizmów pobierania danych z GUS w module CRM; Mechanizmy seryjnego dodawania dokumentów do zadań i zdarzeń CRM; Kolorowanie wskaźników w oparciu o referencje do innych wskaźników w module BI; Kopiowanie wizualizacji w module BI. Szczegóły zmian w wersji 1910 zostały opisane w ulotce: Zobacz ulotkę>> Thu, 24 Oct 2019 17:35:01 +0200 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/18/nowa-wersja-enova365-1908-0-2 Nowa wersja enova365 1908.0.2 Została opublikowana nowa wersja 1908.0.2 enova365 zastępująca wersję 1908.0.1 z dnia 16 września 2019. Nowa wersja zawiera dwie główne zmiany dotyczące: obliczania wartości zaliczki podatku PIT-5 za miesiąc wrzesień 2019 lub trzeci kwartał 2019. Po zmianach do obliczania zaliczki za te okresy stosowana jest nowa skala podatkowa obowiązująca od 1 października 2019. Zmiana w szczególności dotyczy Klientów typu Biura Rachunkowe oraz firm, które naliczają zaliczki PIT dla właścicieli. dostosowania algorytmu obliczania zajęć komorniczych do zmian związanych z nową skalą podatkową. Zmiana dotyczy firm korzystających z modułu Kadry Płace enova365. Pozostałe zmiany w wersji 1908.0.2. zostały opisane w ulotce.  Zobacz ulotkę>> Fri, 11 Oct 2019 17:14:30 +0200 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/17/nowa-wersja-systemu-enova365-1908-0-1 Nowa wersja systemu enova365 1908.0.1 W dniu dzisiejszym została opublikowana wersja 1908.0.1 enova365. Wersja zawiera następujące zmiany: poprawa błędu uniemożliwiającego generowanie przelewów na rachunki bankowe kontrahentów rozpoczynające się kodem kraju, zmiana umożliwiająca konwersję baz danych na wersjach serwera baz danych SQL 2008 i SQL 2008 R2, niewspieranych już przez Microsoft. Wersja ta zawiera dostosowuje system do zmian w przepisach, obowiązujących od 1 września 2019 r.: Biała Księga Podatników Nowa wersja e-sprawozdań Nowa skala podatkowa PIT, KUP, ulga podatkowa - obowiązujące od 1 października 2019 r. Nowe wskaźniki kwartalne Zmiany w raportach list płac dla osób zatrudnionych poniżej 26 roku życia Ponadto w wersji 1908 zostały dodane nowe funkcjonalności poza legislacyjne oraz wprowadzono wiele modyfikacji. Mon, 16 Sep 2019 20:29:39 +0200 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/16/nowa-wersja-enova365-1907-0-0 Nowa wersja ENOVA365 1907.0.0 W dniu dzisiejszy została opublikowana nowa wersja programu ENOVA365 o numerze 1907.0.0. Zawiera ona dostosowanie do zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do osób do 26 roku życia. Thu, 25 Jul 2019 23:20:37 +0200 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/15/nowa-wersja-systemu-enova365-1906-0-1 Nowa wersja systemu enova365 1906.0.1 W dniu dzisiejszym została opublikowana nowa wersja 1906, w której przede wszystkim został dodany mechanizm obsługi Pracowniczych Planów Kapitałów oraz inne funkcjonalności. Thu, 27 Jun 2019 22:36:45 +0200 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/14/nowa-wersja-systemu-enova365-1905-0-1 Nowa wersja systemu enova365 1905.0.1 Wersja zawiera nowości, zmiany i poprawy funkcjonalności. Szczegóły znajdziecie Państwo w ulotce. Warto zwrócić uwagę na takie nowości jak: a)     Nowy zestaw raportów w BI oraz nowy mechanizm kolorowania wskaźników, co poszerza i uatrakcyjnia warstwę analityczną informacji z systemu enova365 b)     W Workflow mechanizm zastępstw operatora - daje operatorowi możliwość wprowadzenia Zastępstwa co umożliwi Zastępcy przełączenie się na konto Zastępowanego i wykonanie w jego imieniu czynności bez konieczności podawania hasła zastępowanego. Informacja o zmianach w imieniu innego operatora zostanie zapisana w logu programu. c)     Zadanie CRM wyposażono w czynność generującą plik .ics (iCalendar), który umożliwia zaimportowanie zadania do Microsoft Outlook jako zdarzenie w kalendarzu. Zdarzenie jest generowane na podstawie nazwy zadania, opisu i ram czasowych. Czynność jest dostępna z poziomu listy i formularza zadania oraz rozszerzenie integracji z GUS-BIR, a także Projekt" został wyposażony w funkcjonalność umożliwiającą prace grupową nad jego realizacją. d)     Moduł Kadry Płace zgodnie z nowelizacją unormowań dotyczących potrąceń dokonywanych z należności przysługujących osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych wprowadził mechanizm wyliczenia kwoty wolnej od zajęć. Zaś w obszarze elektronicznej dokumentacji pracowniczej, wprowadził automatyczne dodawanie dokumentów z wydruków. Thu, 16 May 2019 23:10:20 +0200 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/13/nowa-wersja-systemu-enova365-15-4-1 Nowa wersja systemu enova365 15.4.1 Kolejna edycja enova365 związana ze zmianami wynikającymi z przepisów, została opublikowana na www.enova.pl . Numer wersji 15.4.1, przede wszystkim zawiera  nowy wzór deklaracji CIT-8(27) wraz z załącznikami.  Według treści rozporządzenia dotychczasowy wzór deklaracji CIT-8(26) wraz z odpowiadającymi jej załącznikami mógł być stosowany do dnia 1 kwietnia 2019 r, natomiast według informacji potwierdzonych przez infolinię systemu e-Deklaracje przy Ministerstwie Finansów, w praktyce deklaracja CIT-8(27) w wersji elektronicznej może być stosowana po upływie 14  dni liczonych od daty opublikowania schemy e-deklarcji w dniu 29.03.2019 r. Ponadto, wersja 15.4.1 została wyposażona w mechanizm wspomagający przygotowania korekt do e-sprawozdań. Szczegóły dotyczące pozostałych zmian w tej wersji zostały opisane w ulotce do wersji. Informacja dla Klientów, którzy sporządzili e-sprawozdania wersją 15.3 enova365   W wersji 15.3 ukazała się funkcjonalność wspierająca sporządzanie e-sprawozdań w formie zestawień oraz pliku XLML. W wersji tej zostały stwierdzone następujące problemy: - Zestawienia księgowe. Dla wyniku obliczonego zestawienia po kliknięciu na konkretną pozycję nie pokazywały się składowe, w oparciu o które ustalono wynik. - e-Sprawozdania. W programie istniał niejasny opis pola " Istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności", który mógł spowodować wprowadzenie niepoprawnej wartości.  Powyższe problemy wyeliminowano w wersji 15.4 enova365 opublikowanej 12 marca 2019. Obecnie w polu Informacja o wyrażeniu prezentowane jest wyrażenie, na podstawie którego została obliczona kwota w danej pozycji. Skorygowano również opis pola dotyczącego okoliczności zagrażających kontynuowaniu działalności, przez nadanie mu następującej treści: "Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności". W przypadku braku zagrożeń pole powinno mieć ustawioną wartość TAK. Zmianę w tym zakresie wprowadzono również na wydruku sprawozdania. Klientom, którzy nie zaktualizowali enova365 do wersji 15.4, a sporządzili e-sprawozdania i podpisali celem dalszego procedowania np. wysłania do KRS lub KAS, rekomendujemy sprawdzenie, czy plik XML został poprawnie wygenerowany. W szczególności należy zweryfikować, czy dla firm, które nie mają zagrożenia kontynuowania działalności, w  pliku XML: - wartość w polu P_5B jest ustawiona na true, dla schem sprawozdań wg nazewnictwa w oprogramowaniu enova365: Jednostka inna (tys.), Jednostka inna (zł), Jednostka mała (tys.), Jednostka mała (zł), Jednostka mikro (tys.), Jednostka mikro (zł), - wartość w polu P_4B jest ustawiona na true, dla schem sprawozdań wg nazewnictwa w oprogramowaniu enova365: Jednostka OP (tys.), Jednostka OP (zł). W razie stwierdzenia, że plik został wygenerowany niepoprawnie, należy dokonać korekty. W tym celu należy zapoznać się, w jaki sposób przygotować korektę e-sprawozdania, stosowna instrukcja znajduje się w bazie wiedzy (tutaj). Thu, 4 Apr 2019 21:37:13 +0200 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/12/nowa-wersja-systemu-enova365-15-4 Nowa wersja systemu enova365 15.4 Wersja 15.4 zawiera głównie zmiany w obszarze: a) Kadry i płace: • e-dokumentacja pracownicza: funkcjonalności umożliwiające prowadzenie w systemie enova365 elektronicznej dokumentacji pracowniczej zgodnie z zapisami ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.. b) Księgowość: • Nowe wzory deklaracji VAT-7(19) i VAT-7K(13) Wed, 13 Mar 2019 17:59:38 +0100 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/11/enova365-15-3-z-dnia-15-02-2019 enova365 15.3 z dnia 15.02.2019 Wersja 15.3 zawiera głównie zmiany w obszarze: a) Księgowość: • Elektroniczne Sprawozdania Finansowe: funkcjonalności sporządzania sprawozdań finansowych (odpowiadających zakresom informacji przeznaczonych dla jednostek innych, małych, mikro, organizacji pozarządowych), generowania i podpisywania plików XML e-Sprawozdań Finansowych oraz pobrania plików przeznaczonych do wysyłki do Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku podmiotów wpisanych do KRS) lub do Szefa KAS (w przypadku osób fizycznych). • Nowe mechanizmy wspomagające ewidencjonowanie i procentowe rozliczenie kosztów użytkowania pojazdów. b) Kadry i płace: • Dostosowanie mechanizmów deklaracji ZUS do zmian w najnowszej aktualizacji   programu Płatnik. Sun, 10 Mar 2019 08:18:28 +0100 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/10/nowa-wersja-enova365-15-1-z-dnia-17-12-2018 Nowa wersja ENOVA365 15.1 z dnia 17.12.2018 W 15.1 są zawarte przede wszystkim nowe wzory deklaracji  PIT w module Kadry Płace, aby pracodawcy mogli przygotować dla swoich pracowników roczne PIT-y, których termin realizacji został przesunięty na koniec stycznia 2019! Dodano także nowe wskaźniki ZUS niezbędne do poprawnego naliczania wynagrodzenia. Z kolei w module Księgowość  wprowadzony został komplet nowych wzorów deklaracji CIT, nowe stawki dla ryczałtowców, nowe stawki w tabeli opłat za środowisko oraz zaktualizowany mechanizm korekt z tytułu złych długów VAT. Mon, 17 Dec 2018 22:27:13 +0100 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/9/enova365-w-wersji-15-0 enova365 w wersji 15.0 Najważniesze zmiany w wersji 15.0 Dostosowanie enova365 do zmian przepisów 1. Zgodnie z przepisami o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z 2018 r. poz. 398) zmianie ulega forma oraz sposób przekazywania dokumentów finansowych (rocznych sprawozdań finansowych). od 1 października 2018r., sprawozdania finansowe powinny być sporządzone w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej. W następstwie powyższych zmian do programu enova365 zostały dodane nowe definicje zestawień księgowych zgodne ze strukturami elektronicznymi e-sprawozdań opublikowanymi na stronie MF. 2. Zaktualizowano wskaźniki kadrowo-płacowe. 3. Dostosowano program enova365 do wprowadzonej od 1 lipca 2018 zmiany kwoty wolnej od potraceń zrealizowanych ze świadczeń należnych z ubezpieczenia społecznego. 4. Uaktualniono wzór raportu " ZUS RP-7". 5. Dostosowano program enova365 do zmian w przepisach dotyczących pobierania zasiłku opiekuńczego przez rodziców dzieci niepełnosprawnych. Pozostałe istotne zmiany funkcjonalne: 1. Dla licencji platynowej wprowadzono pełne tłumaczenie programu na język angielski, zarówno dla pulpitów jak i całego systemu ERP. Dodano również możliwość tworzenia własnych słowników. 2. Utworzono szereg nowych domen BI służących do przeprowadzenia analiz dla modułów: Handel oraz Kary i płace. 3. Udostępniono dodatek Praca na wielu bazach w wersji przeglądarkowej (HTML). 4. Udostępniono nową odsłonę zestawień czasu pracy w Pulpitach HR w nowym interface użytkownika. 5. Rozszerzono funkcjonalność modułu e-Sklepy enova365 o integrację z platformą sklepu internetowego Shoper. 6. Rozbudowano możliwości konfiguracyjne dostępne dla definicji dokumentów handlowych oraz ich relacji. Szczegóły dotyczące wymienionych nowych funkcjonalności oraz opis pozostałych najważniejszych zmian znajdziecie Państwo w dołączonej ulotce i artykułach Bazy wiedzy. Wydruki standardowe w technologii XtraReports Od wersji 15.0 na nowych bazach jako standardowy mechanizm wydruków ustawiony jest mechanizm raportowania w technologii DevExpress XtraReports. W konfiguracji systemu istnieje możliwość wyboru standardowego mechanizmu raportowania. Mon, 29 Oct 2018 08:37:30 +0100 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/8/noiwa-wersja-enova365-14-5-3-z-dnia-06-09-2018 Noiwa wersja ENOVA365 14.5.3 z dnia 06.09.2018 Zmiany w wersji 14.5.3: W dniach 27 i 28 sierpnia 2018r. Ministerstwo finansów zmieniło struktury dokumentów XML e-deklaracji VAT-7(18) oraz VAT-7K(12). Poprzednie struktury są nieaktualne i próba wysyłki e-deklaracji przygotowanych wg starych wzorów kończy się komunikatem błędu o treści: 401 Dokument niezgodny ze schematem xsd. Publikowana wersja 14.5.3 zawiera nowe schematy generowania wymienionych powyżej e-deklaracji oraz poprawki kilku błędów. Szczegóły dostępne są w ulotce. Instalacje systemu enova365 u Klientów korzystających z modułu Księgowość i składających deklaracje VAT-7 lub VAT-7K będą wymagały aktualizacji przed przygotowaniem deklaracji za miesiąc sierpień 2018. Termin na złożenie tych deklaracji upływa 25 września 2018. Sat, 22 Sep 2018 21:09:41 +0200 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/7/nowa-wersja-enova365--14-5-2-z-dnia-18-07-2018 Nowa wersja ENOVA365 14.5.2 z dnia 18.07.2018 Wersja 14.5.2 (14.5.6772) z dnia 18.07.2018 Wersja 14.5.2 (14.5.6772) zastępuje wersję 14.5 (14.5.6746) oraz 14.5.1 (14.5.6753) Wersja 14.5.2 zawiera dodatkowe zmiany w zakresie dostosowania mechanizmów podpisywania e-Deklaracji i JPK do wymogów Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. W myśl zapisów tej ustawy oficjalne serwisy e-Deklaracji i JPK z dniem 1 lipca 2018 r. prawdopodobne przestaną przyjmować dokumenty z algorytmem kryptograficznym SHA1 w podpisie. Ministerstwo Finansów w specjalnym komunikacie z dnia 15 czerwca 2018 r. poinformowało o wprowadzeniu już takich zmian w serwisie testowym e-Deklaracji. Zmiany w enova365 polegają na zastąpieniu dotychczasowego algorytmu kryptograficznego w podpisie SHA1, algorytmem SHA256. Thu, 19 Jul 2018 01:02:40 +0200 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/6/nowa-wersja-enova365-14-5-1-zgodna-z-rodo,-gotowa-na-split-payment Nowa wersja ENOVA365 14.5.1 zgodna z RODO, gotowa na Split Payment Aktualna wersja oprogramowania 14.5.1 (14.5.1 6753) z dnia 28.06.2018 r. W związku z wejściem w życie od 1 lipca 2018 przepisów dotyczących dokonywania zapłat związanych z VAT w mechanizmie podzielonej płatności (Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 62) wprowadzono mechanizmy umożliwiające obsługę MPP oraz dostosowano szereg dotychczas obowiązujących funkcjonalności. · Powiązania między rachunkami rozliczeniowymi oraz rachunkami VAT · pobieranie kwoty VAT na płatności oraz zapłaty · nowy komunikat przelewu dotyczący płatności podzielonej · obsługa rozliczeń rozrachunków uwzględniająca kontrolę rozliczeń MPP · aktualizacja komunikacji z bankami (webservices) · aktualizacja deklaracji VAT-7(18) oraz VAT-7K(12) wraz z wydrukami i obsługą eDeklaracji Nowy format podpisu e-deklaracji i JPK Mechanizmy podpisywania e-Deklaracji i JPK dostosowano do wymogów Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. W myśl zapisów tej ustawy oficjalne serwisy e-Deklaracji i JPK z dniem 1 lipca 2018 r. prawdopodobne przestaną przyjmować dokumenty z algorytmem kryptograficznym SHA1 w podpisie. Ministerstwo Finansów w specjalnym komunikacie poinformowało o wprowadzeniu już takich zmian w serwisie testowym e-Deklaracji. Zmiany w enova365 polegają na zastąpieniu dotychczasowego algorytmu kryptograficznego SHA1, algorytmem SHA256. Fri, 29 Jun 2018 21:25:15 +0200 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/5/nowa-wersja-enova-14-3-zgodna-z-rodo Nowa wersja ENOVA 14.3 zgodna z RODO wersja 14.3 (14.3.6669) z dnia 05.04.2018 r. Nowości wersji: Dostosowanie enova365 do zmian przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) W wersji 14.3 zostały wprowadzone zmiany istniejącej funkcjonalności oraz nowe mechanizmy wspomagające dostawanie organizacji do wymogów RODO. Poniżej lista zmian dotyczących RODO: W obszarze rejestrowania oświadczeń (zgód) wprowadzono zmiany wynikające z potrzeb dostosowania istniejących mechanizmów do wymogów nowego rozporządzenia. Dodatkowo na listach pracowników, kontrahentów, osób kontaktowych, członków i uczestników szkoleń dodano możliwość filtrowania w oparciu o posiadane zgody na przetwarzanie danych osobowych. Udostępniono mechanizmy zaciemniania danych w systemie enova365 działający w dwóch wariantach: anonimizacji - nieodwracalnej operacji zaciemnienia danych i pseudonimizacji - operacji odwracalnej bezpośrednio z poziomu systemu enova365. Udostępniono nową funkcjonalność umożliwiającą prowadzenie Rejestru czynności przetwarzania oraz Rejestru kategorii czynności przetwarzania. Poszerzono zakres rejestrowania zmian rekordów w systemie. Funkcjonalność rejestrowania zmian rekordów dla wybranych obiektów (podmiotów danych osobowych) rozszerzono o możliwość zapisywania zdarzeń utworzenia relacji (referencji) do tych podmiotów na innych obiektach w systemie. Udostępniono eksport i import danych osobowych z zastosowaniem pliku XML. Czynność narzędziową umożliwiającą kompleksową anonimizację danych osobowych na kopii bazy danych przekazywanej do analizy udostępnimy w kolejnej wersji enova365 zaplanowanej w połowie maja. Pozostałe istotne zmiany Podpisywanie JPK_VAT danymi autoryzującymi. Możliwość podpisywania podpisem cyfrowym plików PDF i XML przechowywanych jako załączniki. Dodano standardową definicję EDI do tworzenia dokumentów ewidencji poprzez import pliku JPK_FA. Nowy mechanizm wydruków XtraReports Przypominamy Państwu, że od wersji 14.2. udostępniliśmy przekonwertowane wydruki standardowe do technologii DevExpress XtraReports, ale na nowych i konwertowanych bazach domyślnymi pozostają standardowe raporty w technologii ASPX. W konfiguracji systemu istnieje możliwość zmiany standardowego mechanizmu (starego ASPX) raportowania na nowy system wydruków XtraReports. Domyślnymi nadal pozostawiamy wydruki ASPX, aby proces przechodzenia na nowy system wydruków był sterowany przez Autoryzowanych Partnerów, którzy muszą mieć czas na zapoznanie się z nowym narzędziem wydruków tj. DevExpress XtraReports, a w instalacjach, w których występują dedykowane wydruki, czas na ich przekonwertowanie. Podstawowe informacje dotyczące nowego mechanizmu wydruków i nowych wydruków standardowych dostępne są w Bazie wiedzy w części otwartej dla użytkowników tutaj Komunikaty techniczne dotyczące nowych wydruków: UWAGA 1): od wersji 14.2 w nowej technologii przygotowane zostały wszystkie wydruki standardowe, za wyjątkiem wydruków deklaracji i wydruków dostępnych w pulpitach (Kierownika/Pracownika/Kontrahenta). Wydruki deklaracji nadal będą realizowane w technologii tylko ASPX. Standardowe wydruki realizowane z poziomu pulpitów zostaną przekonwertowane docelowo do nowej technologii w kolejnych wersjach. Zachęcamy do zapoznania się z nowymi mechanizmami i stosowania ich w pierwszej kolejności u nowych Klientów rozpoczynających użytkowanie enova365, a w dalszej perspektywie do konwersji własnych wydruków dedykowanych stworzonych dla użytkowników i przełączania na nowe mechanizmy również dotychczasowych użytkowników enova365. UWAGA 2): przypominamy od 14.1 ( w wersji Debug) udostępnione zostało narzędzie wspomagające konwersję wzorca wydruku aspx do nowej technologii (do formatu repx), tzw. "Konwerter" (TYLKO DO WYŁĄCZNEGO użytku dla Partnerów). Nowy mechanizm wydruków oparty o kontrolki DevExpress XtraReports, to zestandaryzowane i nowoczesne narzędzie dające Partnerom nowe możliwości w zakresie realizacji wydruków dedykowanych pod potrzeby Klienta. Warto wiedzieć, iż nowy mechanizm wydruków: funkcjonuje równolegle z dotychczasowym mechanizmem enova365 ASPX, wszystkie standardowe raporty (z wyjątkiem deklaracji) są realizowane za pomocą nowego mechanizmu. w oknie konfiguracji listy raportów udostępniono możliwość dodawania raportów z wykorzystaniem nowej i starej technologii (do wyboru) raporty nowym mechanizmem można tworzyć „od zera”, bądź generować na podstawie aktualnej listy, w nowej technologii raportowania przygotowywanie wzorców raportów odbywa się w graficznym edytorze z interfejsem bardzo przyjaznym dla użytkownika (metoda drag&drop) Szczegóły techniczne dotyczące nowej technologii tworzenia wydruków dostępne są w Bazie Wiedzy w części walidowanej dla Partnerów tutaj Tam znajdziecie Państwo również przydatne instrukcje, przykłady i nagrania ze szkoleń. Zapraszamy do udziału w szkoleniach z wydruków opartych o narzędzie DevExpress XtraReports. Kalendarz szkoleń dostępny jest w każdej Informacji Handlowej. Zobacz ulotkę tutaj Mon, 9 Apr 2018 14:03:15 +0200