Svensson http://www.svensson.com.pl Aktualności :: www.svensson.com.pl pl Copyright © Svensson Mon, 29 Oct 2018 08:37:30 +0100 http://www.svensson.com.pl/img/rss-logo.gif Svensson http://www.svensson.com.pl 110 40 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/9/enova365-w-wersji-15-0 enova365 w wersji 15.0 Najważniesze zmiany w wersji 15.0 Dostosowanie enova365 do zmian przepisów 1. Zgodnie z przepisami o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z 2018 r. poz. 398) zmianie ulega forma oraz sposób przekazywania dokumentów finansowych (rocznych sprawozdań finansowych). od 1 października 2018r., sprawozdania finansowe powinny być sporządzone w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej. W następstwie powyższych zmian do programu enova365 zostały dodane nowe definicje zestawień księgowych zgodne ze strukturami elektronicznymi e-sprawozdań opublikowanymi na stronie MF. 2. Zaktualizowano wskaźniki kadrowo-płacowe. 3. Dostosowano program enova365 do wprowadzonej od 1 lipca 2018 zmiany kwoty wolnej od potraceń zrealizowanych ze świadczeń należnych z ubezpieczenia społecznego. 4. Uaktualniono wzór raportu " ZUS RP-7". 5. Dostosowano program enova365 do zmian w przepisach dotyczących pobierania zasiłku opiekuńczego przez rodziców dzieci niepełnosprawnych. Pozostałe istotne zmiany funkcjonalne: 1. Dla licencji platynowej wprowadzono pełne tłumaczenie programu na język angielski, zarówno dla pulpitów jak i całego systemu ERP. Dodano również możliwość tworzenia własnych słowników. 2. Utworzono szereg nowych domen BI służących do przeprowadzenia analiz dla modułów: Handel oraz Kary i płace. 3. Udostępniono dodatek Praca na wielu bazach w wersji przeglądarkowej (HTML). 4. Udostępniono nową odsłonę zestawień czasu pracy w Pulpitach HR w nowym interface użytkownika. 5. Rozszerzono funkcjonalność modułu e-Sklepy enova365 o integrację z platformą sklepu internetowego Shoper. 6. Rozbudowano możliwości konfiguracyjne dostępne dla definicji dokumentów handlowych oraz ich relacji. Szczegóły dotyczące wymienionych nowych funkcjonalności oraz opis pozostałych najważniejszych zmian znajdziecie Państwo w dołączonej ulotce i artykułach Bazy wiedzy. Wydruki standardowe w technologii XtraReports Od wersji 15.0 na nowych bazach jako standardowy mechanizm wydruków ustawiony jest mechanizm raportowania w technologii DevExpress XtraReports. W konfiguracji systemu istnieje możliwość wyboru standardowego mechanizmu raportowania. Mon, 29 Oct 2018 08:37:30 +0100 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/8/noiwa-wersja-enova365-14-5-3-z-dnia-06-09-2018 Noiwa wersja ENOVA365 14.5.3 z dnia 06.09.2018 Zmiany w wersji 14.5.3: W dniach 27 i 28 sierpnia 2018r. Ministerstwo finansów zmieniło struktury dokumentów XML e-deklaracji VAT-7(18) oraz VAT-7K(12). Poprzednie struktury są nieaktualne i próba wysyłki e-deklaracji przygotowanych wg starych wzorów kończy się komunikatem błędu o treści: 401 Dokument niezgodny ze schematem xsd. Publikowana wersja 14.5.3 zawiera nowe schematy generowania wymienionych powyżej e-deklaracji oraz poprawki kilku błędów. Szczegóły dostępne są w ulotce. Instalacje systemu enova365 u Klientów korzystających z modułu Księgowość i składających deklaracje VAT-7 lub VAT-7K będą wymagały aktualizacji przed przygotowaniem deklaracji za miesiąc sierpień 2018. Termin na złożenie tych deklaracji upływa 25 września 2018. Sat, 22 Sep 2018 21:09:41 +0200 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/7/nowa-wersja-enova365--14-5-2-z-dnia-18-07-2018 Nowa wersja ENOVA365 14.5.2 z dnia 18.07.2018 Wersja 14.5.2 (14.5.6772) z dnia 18.07.2018 Wersja 14.5.2 (14.5.6772) zastępuje wersję 14.5 (14.5.6746) oraz 14.5.1 (14.5.6753) Wersja 14.5.2 zawiera dodatkowe zmiany w zakresie dostosowania mechanizmów podpisywania e-Deklaracji i JPK do wymogów Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. W myśl zapisów tej ustawy oficjalne serwisy e-Deklaracji i JPK z dniem 1 lipca 2018 r. prawdopodobne przestaną przyjmować dokumenty z algorytmem kryptograficznym SHA1 w podpisie. Ministerstwo Finansów w specjalnym komunikacie z dnia 15 czerwca 2018 r. poinformowało o wprowadzeniu już takich zmian w serwisie testowym e-Deklaracji. Zmiany w enova365 polegają na zastąpieniu dotychczasowego algorytmu kryptograficznego w podpisie SHA1, algorytmem SHA256. Thu, 19 Jul 2018 01:02:40 +0200 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/6/nowa-wersja-enova365-14-5-1-zgodna-z-rodo,-gotowa-na-split-payment Nowa wersja ENOVA365 14.5.1 zgodna z RODO, gotowa na Split Payment Aktualna wersja oprogramowania 14.5.1 (14.5.1 6753) z dnia 28.06.2018 r. W związku z wejściem w życie od 1 lipca 2018 przepisów dotyczących dokonywania zapłat związanych z VAT w mechanizmie podzielonej płatności (Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 62) wprowadzono mechanizmy umożliwiające obsługę MPP oraz dostosowano szereg dotychczas obowiązujących funkcjonalności. · Powiązania między rachunkami rozliczeniowymi oraz rachunkami VAT · pobieranie kwoty VAT na płatności oraz zapłaty · nowy komunikat przelewu dotyczący płatności podzielonej · obsługa rozliczeń rozrachunków uwzględniająca kontrolę rozliczeń MPP · aktualizacja komunikacji z bankami (webservices) · aktualizacja deklaracji VAT-7(18) oraz VAT-7K(12) wraz z wydrukami i obsługą eDeklaracji Nowy format podpisu e-deklaracji i JPK Mechanizmy podpisywania e-Deklaracji i JPK dostosowano do wymogów Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. W myśl zapisów tej ustawy oficjalne serwisy e-Deklaracji i JPK z dniem 1 lipca 2018 r. prawdopodobne przestaną przyjmować dokumenty z algorytmem kryptograficznym SHA1 w podpisie. Ministerstwo Finansów w specjalnym komunikacie poinformowało o wprowadzeniu już takich zmian w serwisie testowym e-Deklaracji. Zmiany w enova365 polegają na zastąpieniu dotychczasowego algorytmu kryptograficznego SHA1, algorytmem SHA256. Fri, 29 Jun 2018 21:25:15 +0200 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/5/nowa-wersja-enova-14-3-zgodna-z-rodo Nowa wersja ENOVA 14.3 zgodna z RODO wersja 14.3 (14.3.6669) z dnia 05.04.2018 r. Nowości wersji: Dostosowanie enova365 do zmian przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) W wersji 14.3 zostały wprowadzone zmiany istniejącej funkcjonalności oraz nowe mechanizmy wspomagające dostawanie organizacji do wymogów RODO. Poniżej lista zmian dotyczących RODO: W obszarze rejestrowania oświadczeń (zgód) wprowadzono zmiany wynikające z potrzeb dostosowania istniejących mechanizmów do wymogów nowego rozporządzenia. Dodatkowo na listach pracowników, kontrahentów, osób kontaktowych, członków i uczestników szkoleń dodano możliwość filtrowania w oparciu o posiadane zgody na przetwarzanie danych osobowych. Udostępniono mechanizmy zaciemniania danych w systemie enova365 działający w dwóch wariantach: anonimizacji - nieodwracalnej operacji zaciemnienia danych i pseudonimizacji - operacji odwracalnej bezpośrednio z poziomu systemu enova365. Udostępniono nową funkcjonalność umożliwiającą prowadzenie Rejestru czynności przetwarzania oraz Rejestru kategorii czynności przetwarzania. Poszerzono zakres rejestrowania zmian rekordów w systemie. Funkcjonalność rejestrowania zmian rekordów dla wybranych obiektów (podmiotów danych osobowych) rozszerzono o możliwość zapisywania zdarzeń utworzenia relacji (referencji) do tych podmiotów na innych obiektach w systemie. Udostępniono eksport i import danych osobowych z zastosowaniem pliku XML. Czynność narzędziową umożliwiającą kompleksową anonimizację danych osobowych na kopii bazy danych przekazywanej do analizy udostępnimy w kolejnej wersji enova365 zaplanowanej w połowie maja. Pozostałe istotne zmiany Podpisywanie JPK_VAT danymi autoryzującymi. Możliwość podpisywania podpisem cyfrowym plików PDF i XML przechowywanych jako załączniki. Dodano standardową definicję EDI do tworzenia dokumentów ewidencji poprzez import pliku JPK_FA. Nowy mechanizm wydruków XtraReports Przypominamy Państwu, że od wersji 14.2. udostępniliśmy przekonwertowane wydruki standardowe do technologii DevExpress XtraReports, ale na nowych i konwertowanych bazach domyślnymi pozostają standardowe raporty w technologii ASPX. W konfiguracji systemu istnieje możliwość zmiany standardowego mechanizmu (starego ASPX) raportowania na nowy system wydruków XtraReports. Domyślnymi nadal pozostawiamy wydruki ASPX, aby proces przechodzenia na nowy system wydruków był sterowany przez Autoryzowanych Partnerów, którzy muszą mieć czas na zapoznanie się z nowym narzędziem wydruków tj. DevExpress XtraReports, a w instalacjach, w których występują dedykowane wydruki, czas na ich przekonwertowanie. Podstawowe informacje dotyczące nowego mechanizmu wydruków i nowych wydruków standardowych dostępne są w Bazie wiedzy w części otwartej dla użytkowników tutaj Komunikaty techniczne dotyczące nowych wydruków: UWAGA 1): od wersji 14.2 w nowej technologii przygotowane zostały wszystkie wydruki standardowe, za wyjątkiem wydruków deklaracji i wydruków dostępnych w pulpitach (Kierownika/Pracownika/Kontrahenta). Wydruki deklaracji nadal będą realizowane w technologii tylko ASPX. Standardowe wydruki realizowane z poziomu pulpitów zostaną przekonwertowane docelowo do nowej technologii w kolejnych wersjach. Zachęcamy do zapoznania się z nowymi mechanizmami i stosowania ich w pierwszej kolejności u nowych Klientów rozpoczynających użytkowanie enova365, a w dalszej perspektywie do konwersji własnych wydruków dedykowanych stworzonych dla użytkowników i przełączania na nowe mechanizmy również dotychczasowych użytkowników enova365. UWAGA 2): przypominamy od 14.1 ( w wersji Debug) udostępnione zostało narzędzie wspomagające konwersję wzorca wydruku aspx do nowej technologii (do formatu repx), tzw. "Konwerter" (TYLKO DO WYŁĄCZNEGO użytku dla Partnerów). Nowy mechanizm wydruków oparty o kontrolki DevExpress XtraReports, to zestandaryzowane i nowoczesne narzędzie dające Partnerom nowe możliwości w zakresie realizacji wydruków dedykowanych pod potrzeby Klienta. Warto wiedzieć, iż nowy mechanizm wydruków: funkcjonuje równolegle z dotychczasowym mechanizmem enova365 ASPX, wszystkie standardowe raporty (z wyjątkiem deklaracji) są realizowane za pomocą nowego mechanizmu. w oknie konfiguracji listy raportów udostępniono możliwość dodawania raportów z wykorzystaniem nowej i starej technologii (do wyboru) raporty nowym mechanizmem można tworzyć „od zera”, bądź generować na podstawie aktualnej listy, w nowej technologii raportowania przygotowywanie wzorców raportów odbywa się w graficznym edytorze z interfejsem bardzo przyjaznym dla użytkownika (metoda drag&drop) Szczegóły techniczne dotyczące nowej technologii tworzenia wydruków dostępne są w Bazie Wiedzy w części walidowanej dla Partnerów tutaj Tam znajdziecie Państwo również przydatne instrukcje, przykłady i nagrania ze szkoleń. Zapraszamy do udziału w szkoleniach z wydruków opartych o narzędzie DevExpress XtraReports. Kalendarz szkoleń dostępny jest w każdej Informacji Handlowej. Zobacz ulotkę tutaj Mon, 9 Apr 2018 14:03:15 +0200 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/4/oferta-specjalna---jpk-vat- Oferta specjalna - JPK VAT. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty - JPK_VAT z dowolnego systemu dzięki enova365 EDI za 50 zł, kierowanej do nowych i obecnych Klientów! Zyskaj 1 930 zł rabatu na zakup modułu enova365 EDI! Wed, 20 Dec 2017 22:39:25 +0100 http://www.svensson.com.pl/aktualnosci/news/3/nowa-wersja-enova365-14-2--opublikowana-31-01-2018 Nowa wersja enova365 14.2 opublikowana 31.01.2018 Najnowsza wersja oprogramowania enova365 numer 14.2 została opublikowana. W enova365 wersja 14.2 udostępniamy nowe funkcjonalności, które  przede wszystkim związane są z dostosowanie działania systemu do ostatnich zmian przepisów podatkowych. Najważniejsze z nich  dotyczą pojawienia się nowych wzorów deklaracji ZUS (ZUS-Z3 i ZUS-Z3a) oraz nowych wzorów zestawień do GUS.  Bardzo ważną zmianą jest również dostosowanie systemu do generowania plików JPK do zmienionej struktury plików JPK_VAT(3).  Ponadto, wprowadzono nowe udogodnienia i zmiany funkcjonalne związane  obsługą seryjnych operacji na wielu bazach w obszarze generowania i wysyłki plików JPK_VAT oraz różnych typów deklaracji podatkowych, szczególnie z myślą o biurach rachunkowych, czy w instalacjach, gdzie występuje wiele baz danych. Instalatory nowej wersji można pobrać tutaj> Pełna informacja.     Wed, 20 Dec 2017 22:36:43 +0100